Đặt Tên NICKNAME, Tên Shop Online

1.148.000 VND

Số lượng:
Là việc lựa chọn tên gọi cho con người, doanh nghiệp, sản phẩm, dự án, v.v. theo những nguyên lý và quy tắc của phong thủy. Mục đích của việc đặt tên gọi phong thủy là để tạo ra những âm thanh hài hòa, thu hút năng lượng tích cực, mang lại may mắn, thành công và hạnh phúc cho người sử dụng. Tên gọi phong thủy cũng phản ánh tính cách, sở thích, mục tiêu và giá trị của người sử dụng.