Cầu được Ước Thấy (Coaching Online)

8.990.000 VND

CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY (2h trong suốt 7 ngày)

Ngày sinh
Tháng sinh
Năm sinh
Giờ sinh
Phút sinh
Số lượng:
CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY (2h trong suốt 7 ngày)
Gồm các bài Coaching chuyên sâu
-Phước đức đồi dào cao như núi
-Nâng cao năng lượng Bản thân, vươn đến bất kỳ mục tiêu nào một cách nhanh nhất
-Kết nối với mục tiêu bằng con đường ngắn nhất

Sau khi học xong, chỉ thực hành mất hơn 20 phút mỗi ngày các bước của riêng mình (được lập trong quá trình học)
Phí học sẽ tăng dần sau mỗi khoá
Bạn được tham gia vào Cộng đồng Cầu được Ước thấy gồm các VIP siêu mạnh về cả kinh doanh, MQH và năng lượng, cùng sinh hoạt nâng cao tầng số và hỗ trợ nhau kinh doanh.
Bạn có mong muốn mình CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY thì đăng ký ngay nhé, khoá học chỉ giới hạn 12 học viên để các phiên Coaching chất lượng nhất