Khởi nguồn GIÀU CÓ & HẠNH PHÚC

99.000 VND

Bạn sẽ sở hữu công thức để tự thực hành tại nhà (khi khoá học kết thúc) Bạn biết được các vật mang trong túi, nên ăn gì, đá nào mang bên mình … để gia tăng tài chính Bạn được tặng 2 phần mềm để tra cứu phong thuỷ Tài lộc hàng ngày Và dưới đây là một số thành quả của khoá học gần nhất

Số lượng:
Ngọc Cầm sẽ hướng dẫn bạn 4 bước để:

  • Gia tăng phước phần -Kích hoạt tầng số tiền

  • Sử dụng phong thủy để có tiền trong vòng 24 giờ

  • Và gia tăng tài chính bền vững.

  • Bạn sẽ có tài chính và gia tăng tài chính liên tục trong 10 ngày họcBạn sẽ sở hữu công thức để tự thực hành tại nhà (khi khoá học kết thúc) Bạn biết được các vật mang trong túi, nên ăn gì, đá nào mang bên mình ... để gia tăng tài chính Bạn được tặng 2 phần mềm để tra cứu phong thuỷ Tài lộc hàng ngày Và dưới đây là một số thành quả của khoá học gần nhất.