Hai câu Thần chú CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY trực tiếp

36.000.000 VND

Hai câu thần chú Cầu được ước thấy giúp cho những ước muốn của bạn sẽ xảy ra sớm nhất, muốn cái gì cái đó đến.

Số lượng:
CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY (Coaching 1-1 trong 3 ngày liên tiếp)
Gồm các bài Coaching chuyên sâu
-Phước đức đồi dào cao như núi
-Nâng cao năng lượng Bản thân, vươn đến bất kỳ mục tiêu nào một cách nhanh nhất
-Kết nối với mục tiêu bằng con đường ngắn nhất

Sau khi học xong, chỉ thực hành mất hơn 20 phút mỗi ngày các bước của riêng mình (được lập trong quá trình học)

Bạn được tham gia vào Cộng đồng Cầu được Ước thấy gồm các VIP siêu mạnh về cả kinh doanh, MQH và năng lượng, cùng sinh hoạt nâng cao tầng số và hỗ trợ nhau kinh doanh.
Bạn có mong muốn mình CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY thì đăng ký ngay nhé, các phiên Coaching đều trực tiếp với Ngọc Cầm và chuyên sâu