TỬ VI NGHỀ

1.990.000 VND

Số lượng:
TỬ VI NGHỀ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân, khám phá ra những năng lực, sở thích và đam mê tiềm ẩn, cũng như những thách thức và cơ hội trong sự nghiệp. TỬ VI NGHỀ cũng có thể đưa ra những lời khuyên và gợi ý về những nghề phù hợp với tính cách, khả năng và mục tiêu của bạn. TỬ VI NGHỀ không phải là một công cụ để quyết định sự nghiệp của bạn, mà là một nguồn thông tin để bạn có thể tự lựa chọn con đường phù hợp nhất cho mình.